Historiek

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Historisch bekeken werd de straatnaam al vermeld in de ‘omloper’, een soort geschrift voor het innen van belastingen van 1674.
In het woordenboek der toponomie wordt de straatnaam vermeld vanaf 1822 ‘als een perceel zaailand ten noordoosten van de kerk’. Er was echter geen bewoning, het was een landweg langs de landerijen.
Volgens de heemkundige kring zou het ook kunnen komen van koorne = koren en moezen = moeren = drassig land, dus samengevat: koren in nat land.
Tenslotte, in het Westvlaamsch edioticom wordt het uitgelegd als ‘koorn’= graan en ‘moezen’ = tot moes pletten.

Toen wij hier kwamen wonen vonden we het een heerlijk klinkende naam en dachten we dat het één of andere bloem was, in onze verbeelding een héél mooie … natuurlijk !